Bevisst satsing på regnskap

Hvor går regnskapsbransjen  ? Er yrke som regnskapsfører attraktivt nok ? Stadig teknologisk utvikling , bruk av skyløsninger og robotene som styrer rutinepregede arbeidsoppgaver  gjorte at mange spådd mørk fremtid for rekke ulike yrker  . Regnskap  var en av dem . En...

“Kontaktløse” bankkort

2015 er året der folk flest vil kunne  ta i bruk den nye teknologien , som lar deg  betale  uten magnetstripe , chip eller PIN kode. DNB anslår at de vil sende  ut omtrent 1 million kontaktløse kort ila  året. DNB kortene som går ut  nå vil automatisk bli fornyet med...

A-melding fra 01.01.2015

Alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn/ytelser, må forberede sine systemer for sending av A melding Virksomheter uten lønnssystem kan registrere a-meldingen manuelt i Altinn. A-meldingen skal sendes månedlig. Fristen er den 5. i påfølgende måned,justert for...