web basert regnskaspssystemHvor går regnskapsbransjen  ? Er yrke som regnskapsfører attraktivt nok ?

Stadig teknologisk utvikling , bruk av skyløsninger og robotene som styrer rutinepregede arbeidsoppgaver  gjorte at mange spådd mørk fremtid for rekke ulike yrker  .

Regnskap  var en av dem . En bransje  hvor det skjedde enorm utvikling  som førte at flere arbeidsoppgaver var effektivisert ved bruk av programmer og applikasjoner . Det hadde  som resultat at  få  ansatte klarte å behandle store mengde av transaksjoner ved bruk riktig system og verktøy .

Mange regnskapsførere følte seg ikke «trygge»  sikkert og tenkte  at de vil  blir erstattet av robotene en dag og  før de rekker pensjons tilværelse.

Men ,ser man på de største aktører i bransjen og hva de satser på da er ingen tvil at det er fortsatt penger som kan hentes fra regnskapsbransje. Og så lenge profitt genereres   det er ikke grunn for bekymring for yrkesutøvere . Og ikke bare det , nå oppfordres  nyutdannede mennesker  å satse fult på regnskap som yrke.

Det er par  interessante trender som markeres  i siste årene :

 

Stadig flere banker satser på regnskap gjennom oppkjøp av regnskaps selskaper . Eksempel er Sparebank1 hvor flere regionale SpareBank1 banker har ambisiøs vekststrategi for sin regnskapsvirksomhet. De var mer aggressive på oppkjøps fronten enn  de største regnskapsselskaper som Visma , Accountor .

SpareBank1 Regnskapshuset AS  hadde  inntekt  på ca.500 mill i  2014  . Til tross for store oppkjøp hevder de at  30 % av veksten er  organisk takket satsing på utbredelse av  eksisterende produkter og  tjenester .  De stopper ikke her . Målet  er at inntekter  passerer 1 milliard innen 2018

En annen  like interessant trend  er at store aktører innen revisjon og rådgivning  satser tungt på regnskap.  Regnskapsbransje  omsetter årlig  10 – 12 milliarder  i Norge  og det er  fortsatt veldig fragmentert  bransjer som består av mange små regnskapsbyråer . Nesten alle store revisorselskaper har opprettet egne avdelinger eller datterselskaper som driver med regnskap  . De  prøver   å posisjonere seg riktig  ettersom stor potensial  for oppkjøp er fortsatt til stede samt at det forventes enda større teknologiske og kompetansemessige forandringer i bransjen som  vil øke mulighet for  organisk  vekst. Eksempel er BDO som vokst  ca. 70 prosent innen regnskapstjenester i siste årene . De begynte å levere regnskapstjenester for 5 år siden  og nå er regnskap inntar betydelig del av total omsetning i dette rådgivnings selskap. Løsning er outsourcing deler av virksomhet samt satsing på webbaserte  systemer og  innscaning  av fakturaer .

Trend går i retning at stadig flere bruker e-fakturaer  samt at  selve innscanning av papir fakturaer og bokføring blir totalt automatisert  . Det  gir mulighet til små og mellomstore bedrifter at de får elektronisk fakturaflyten  og kjapt tilbakemelding om sin økonomisk stilling noe som var tidligere reservert kun for store kompanier  og alt dette uten at det nødvendigvis koster mye penger .

Regnskapsbyråer  som kommer på slik  teknologisk nivå  blant de første  vil  innfri egne kapasiteter for produkter og tjenester innenfor  rådgivning  slik  at konkurranse  mellom regnskapsselskaper skal foregå i  dette segmentet .  Dette  kommer å gi mest nyte til  selve kunder og uten tvil  en fortrinn til de som  velger slike regnskapsbyråer som sine partnere.