AltinnAlle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn/ytelser, må forberede sine systemer for sending av A melding

Virksomheter uten lønnssystem kan registrere a-meldingen manuelt i Altinn.
A-meldingen skal sendes månedlig. Fristen er den 5. i påfølgende måned,justert for helger og helligdager.

Rapporteringen av utbetalinger skjer etter kontantprinsippet. Det vil si at alle utbetalinger i en måned rapporteres inn senest den 5. i påfølgende måned, uavhengig av når de er opptjent

A-meldingen erstatter:

  • lønns- og trekkoppgaver (RF-1015)
  • terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  • årsoppgave for AGA/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
  • melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)
  • Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

Regnskapsfører bør gjøre følgende forberedelser til a-ordningen:

Sjekke om a-ordningen vil medføre endringer i arbeidsfordelingen med kunden

Kontrakter og avtaler må oppdateres

Rydding i l stillings- og permisjonsprosent og organisasjonsstruktur

Registreringav yrkekoder for alle ansatte

Kontakt din leverandør av lønns- og personaldatasystem for å få avklart at ditt system blir tilpasset a-ordningen.

Er det behov for endringer i kjøreplan, frister og arbeidsmønster bør forberedelser gjøres på tida