Kontakt oss

Juridisk


Ditt personvern er viktig for oss
Vi erkjenner at når du besøker nettstedet og gi oss personlig informasjon, stoler du på at vi vil opptre ansvarlig og holde informasjon sikkert og konfidensielt.
Personlig informasjon

Vi vil ikke utlevere informasjon om individuelle besøk på vårt nettsted eller annen personlig informasjon som du kan gi oss til noen tredjepart uten din tillatelse. Dette nettstedet kan tilby automatiske koblinger (hyperlenker) til andre tredjeparts nettsteder for din bekvemmelighet. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene. Når du bruker lenker til andre nettsteder våre retningslinjer for personvern ikke lenger gjelder, og du bør se personvernerklæringen for nettstedet du er tilgang.

Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller oppdatere denne erklæringen som helst uten varsel.