In_the_Clouds 1Det oppstår fortsatt dilemma hos en del av brukere om skybaserte regnskap og økonomi systemer    kommer  til  å blir  en fremtid.

Hvis vi ser rundt oss da vil vi oppdage mange eksempler i hvordan netsky løsninger  har blitt en del av vår hverdagen . Vi bestiller timer hos lege via nett , kjøper tog billett via nett , betaler parkering via mobil.

Det er fortsatt noe som er skeptiske om økonomiske og regnskapssystemer med masse data som vi  avhenger av bør slippes fra eget hus og la det blir lagret og ivaretatt av andre eksterne aktører.

Sannheten er at mange  allerede bruker nettsky løsninger gjennom en  års rekke.  Det er snakk om  brukere fra SMB segment ,mellomstore bedrifter  som var mer fleskible  ( eller  kanskje  mer modne ) i forhold til overgang til skybaserte løsninger .

Regnskapsbransjen er  moden for teknologisk utvikling. For regnskapsbyråenes kunder skybaserte løsninger gir anledning til å gjøre mer av jobben selv. Effektive prosesser muliggjør økt produktivitet

For mange av dem er skybaserte løsninger nåtid.

Det er stadig  flere leverandører av regnskapssystemer  som tilpasser egne  moduler  for bruk på  sky  ( f eks Visma.net ) samt at leverandører av  rene nettskybaserte løsninger  ( 24sevenoffice, e-conomic, xledger ) blir mer aktuelle som en løsning hos regnskapsbyråer eller mellomstore selskaper

Noe hevder  at det er  bare trendbølge som tar med seg en del av brukere og  systemleverandører samt at det ikke finnes klar fordel ved å bruke sky løsning fremfor tradisjonell programvare

I dag skiles ut  4 hoved løsninger  når det gjelder  bruk av  økonomi systemene  :

Tradisjonelle programvare som installeres lokalt på egen datamaskin eller server

Det innebærer at det må inngås lisensavtaler med programvareleverandører som installerer programvaren på datamaskin til hver bruker eller på

egne servere for lagring . Det innebærer  betydelige driftskostnader i form av oppdateringer og vedlikehold av programvaren.

Slik løsninger krever gjennomgang av flere forhold før man velger programvare leverandør

Datamaskin må ha tilstrekkelig kapasitet til å kjøre systemet,

Operativsystem bør være tilstrekkelig oppdatert med riktige tilleggs programmer

Kunnskap om det finnes programmer som ikke er kompatible med eksisterende programvaren som  er allerede installert

Har virksomheten i tillegg en kompleks organisasjonsstruktur, må det ofte gjøres en del funksjons- og brukertilpasninger i systemet, hvilket som regel fører til høye konsulenthonorarer

(Sky is no longer the limit -Henrik Sverdrup Flack , Daniel Sønsterud Kristiansen )

 

 Hosting løsninger

som innebærer at programvarer installeres hos profesjonell hosting  leverandør. Kunder  kan velge å  eie eller leie en eller flere servere , dvs kan fritt bestemme hvilke programmer / applikasjoner som skal kjøres og hvilken type tilknytning til Internett som er nødvendig.

Det er i praksis ingen begrensninger mht operativsystem eller programvare på slike servere.

Dette er løsning for de som ønsker et komplett outsourcing av  driftsmiljø, men hvor de selv administrerer og drifter løsningen.

 

Ekte skybaserte løsninger

kjent også under navn Cloud computing eller SaaS ( Software as a Service)

hvilket vil si at programvaren/systemet kjøpes som en tjeneste, leveres gjennom internett og at det betales for bruk

I Cloud Computing må bruker kun ha tilgang til internett. Resten ordner systemleverandør.

En ekte skyløsning (SaaS) medfører at bruker ikke kan påvirke systemets funksjonalitet med egne løsninger da systemet deles med andre. Selskapet slipper i stor grad å bekymre seg over teknologien som ligger bak systemene.

Investeringer i maskinvare kan begrenses til eksempelvis bærbare PC’er og et trådløst nettverk.

Om selskapet kjører Mac, Windows eller Linux på maskinene spiller ingen rolle, alt skjer gjennom datamaskinens nettleser

 

Hybrid løsninger

er en fjerde alternativ hvor man  i tillegg til   lokalinstallerte programvare  på egen server bruker  en eller flere skybaserte systemer .

Systemer installert  på egen server må integreres  da med sky baserte systemer  ( via internett  ) for  å få at data utveksles mellom  disse forskjellige systemer .

Det er typisk at store selskaper eller konserner holder sit hoved  økonomisystem installert på egen server ( f eks regnskapssystem ) samt at de bruker i tillegg  skyløsninger på noe områder som muliggjør at f eks  ansatt  registrerer reiseregninger på sin nettbrett allerede mens han er på reise til kontor eller at en montør registrerer timene via egen smartphone straks etter utført arbeid .