Build your TEAM

A typical advartisement in the newspaper begins : ” We are company that develop quickly and need the new co-worker . The right candidate should have the following characteristics: creative knowledgeable ongoing objectively motivated well organized extroverted...

Har du klar strategi ?

Det er tre sentrale komponenter av god strategisk utsagnet – mål, omfang og fordeler, og ledere må være veldig flinke ved å presisere dem. Den strategiske mål vil drive virksomheten i de neste fem år eller mer. Det bør skilles mellom begrepet oppdraget ( Misjon...