Det er tre sentrale komponenter av god strategisk utsagnet – mål, omfang og fordeler, og ledere må være veldig flinke ved å presisere dem.
Den strategiske mål vil drive virksomheten i de neste fem år eller mer. Det bør skilles mellom begrepet oppdraget ( Misjon ) og strategiske mål som en mer bestemt kategori. Misjon uttrykker dagens motivasjonen for å starte jobben, . “Vi ønsker å vokse med et overskudd.” ,” Vi skal yte god service / kunde support til våre klienter” , men slike uttalelser er ikke bra for de strategiske målene

Det strategiske målet bør være spesifikke, målbare og tidsbegrenset :

  • Å oppnå en viss markedsandel
  • Veksten av produksjon/ salg på visse prosent sats
  • Det geografiske området der du handler
  • Hvis du bestemmer deg for å håndtere institusjonelle kunder, kanskje du må ignorere offentlige
  • Selger må vite hvor aggressivt en kan senke prisen.

Omfang skal definere type av kundene som skal stå i fokus, i hvilken geografisk område skal handles, hvilke salgsmetode skal brukes, priskategori av produktene som selges

Dette gjør at selskapene konsentrerer seg på det som fungerer bra, løsningen er basert på enkelhet, standardisering og tidlig erfaring.

Dette vil være et pekepinn til ledere at de ikke trenger å bruke mye tid på prosjekter som ” de som sitter opp” vil nekte, fordi de ikke passer inn i strategien

Klarhet om hva som skiller selskapet fra andre er av avgjørende hjelp at ansatte forstår hvordan de kan bidra til en vellykket gjennomføring av strategien.

Enkel og nyttig måte å identifisere det som gjør din bedrift forskjellig fra andre kan være en sammenligning av ditt tilbud med budene fra dine konkurrenter