restaurantHvor lang man kan gå ved å drive kundepleie? Finnes det grense når påspandering av  eksklusiv middag  på en høyklassenivå  restaurant passerer  normal høflighet ?

Når vi takker for en dyr og ekstaravagant gave  blir vi stemplet som korrupt?

Disse temaer  omtales  av og til i medier  enten at vi snaker om statlige  ledere eller  toppsjefer  i statlige og offentlige selskaper.

Satser  ifm representasjon  er  fastsatt av Finansdepartement . Det er  kjent til fleste aktører i  næringslivet  hvor stor beløp kan fradragsføres  i regnskapet  og hvilke vilkårer må være oppfylt  for å få skattefradrag for slike utgifter

Selvstendig næringsdrivende og en man aksjeselskaper  er mer bevist på det da konsekvenser slår på egen lomme .

Det er også kjent at  han som mottar fordel  må skattlegges .

Men , når man blir  påspandert  med middag på   spisesteder  med Michelin stjerne hvor  bitte liten porsjon av eksklusiv mat koster som  normal ukes matbudsjett  og  hvor  åpnes vinflaske i  flere tusen prisklasse og  når det  plutselig begynner  å sikle  fra munnen  da glemmer man korrupsjon bestemmelsen som ble  vedtatt 2003  .

Hensikt med bestemmlelsen er å ramme den som mottar eller tilbyr ” utilbørlig fordel ”.

Det var vanskleig å si noe konkret om  grensen mellom det strafbare og de lovlige  inntil nylig avsluttet  Høsteretts dom  ( 05.09.2014 ) . Saken er at en offentlig tjenesteman blitt påspandert 3 middager  av  en av leverandørene  til en samlet verdi av ca 4500 kr

Uten at vi går in diskusjon om dette var kritikkverdig  av offentlig tjennestemann  eller ikke konkluderer Høyesterett at  ordinær kundepleie er fortsatt tillatt. Man må kunne invitere kunder  p å middag , konsert , teater osv   uten at man blir rammet av korrupsjon bestemmelsen.

Det som er avgjørende er at  hele forhold må være åpent både for giver og mottaker . Timing er også viktig. Det skulle være feil å arrangere noe liknende i fm anskaffelseprosses eller i forkant av kontraktforhandlinger .

Slike arrangementer bør praktiseres  som avslutning av en møte   som har hatt ellers  faglig innhold eller for å markere en allerede inngått avtale