Utenlandske selskaper som har avgiftspliktig omsetning i Norge, er avgiftspliktige etter samme regler som norske virksomheter.
Dersom den utenlandske næringsdrivende har ikke forretningsadresse eller hjemsted i Norge, skal det beregnes og betales mva av omsetningen ved representant. Hatibovic Consulting kan bistå til utenlandske foretaker på flere områdeer.


Vi kan bistå med følgende :

  • Markedsføring og kartlegging av norsk markedet
  • fungere som deres MVA representant
  • Utarbeidelse av kontrakter
  • Rådgivning vedrørende arbeidsmiljøloven
  • Oppretelse av filial til en utenladsk selskap