Mange av de som driver små bedrifter i Norge har nok et anstrengt forhold til administrasjon, papirer og alt som det fører med seg. Fører du regnskap kun fordi det er lovpålagt? Tror du at administrativ arbeid er en kostnader som lar seg ikke linke til fremtidig inntekt?

Mange av de som driver små bedrifter i Norge har nok et anstrengt forhold til administrasjon, papirer og alt som det fører med seg. Fører du regnskap kun fordi det er lovpålagt? Tror du at administrativ arbeid er en kostnader som lar seg ikke linke til fremtidig inntekt?

Det bør jo være i din egen interesse av å få oversikt over økonomien? Når du starter firma vil du nok den første tiden ha mye i “hodet”, men etter kort tid kan en lett miste oversikten.

For å drive en bedrift må eierne / ledelsen ha tilgang på forskjellige typer informasjon. Når bedriften f eks kjøper og selger varer, skal regnskapet gi en oversikt over hva bedriften tjener, hva pengene brukes til, hva den eier og hva den skylder til andre. Vil du fremstå som profesjonell må du bruke disse og andre informasjon til styring og kontroll av bedriftens virksomhet. Du bør tenke positivt fordi disse kalkuleringer kan være spennende. Høres utrolig ut? En god økonomisk/administrativ løsning er at du og din stab utnytter interne resurser innen optimal organisasjons struktur, samarbeider med riktige tekniske løsninger. ')}