I de siste 15-20 årene ble dannet elite av mennesker som har en enorm innflytelse og makt i verden. Hvert av medlemmene av denne eliten er i stand til å påvirke med sine beslutninger livet og skjebnen til millioner av mennesker over hele kloden.

Den vanligste kilden til makt er rikdom.
Noe publiserte rapporter tyder på at netto formue til de 1000 rikeste menneskene i verden er nesten dobbelt så stor som samme verdier til 2.5 milliarder fattigste mennesker på jorden.

Men en høy posisjon i en bestemt internasjonal organisasjon, stort selskap, en statlig institusjon, kan bli forvandlet til makten.

Evne til å bruke vold er den eldste kilden til makt, men det finnes sikkert dem som baserer sin makt på en mye mer subtil kilder som tilgang til informasjon, ideer, revolusjonerende oppfinnelser, etc
At det finnes en slik elite er ingen tvil om. Her kan plaseres statsmenn, toppsjefene av multinasjonale selskaper, mediamagnater, investorer som rekruttert miliarder ved å investere enorme pengesummer, en øverste militære sjefer, en del religiøse ledere, samt mange kjente forfattere, vitenskapsmenn, kunstnere og noen terrorist ledere.
Mange lurer på om det er noen liste? Hvem er medlem av eliten?
De som var engasjert i seriøs forskning på dette feltet slik som David Rothkopf amerikansk professor, konsulent, forfatter og analytiker tror at det er mulig å lage en liste. Men en slik liste ikke skulle være den faktiske kort tid etter utgivelsen grunnen stadige endringer i innholdet av listen.
Margaret Thatcher, Mikhail Gorbatsjov, Mahathir bin Mohammed, Tony Blair ikke lenge siden på en slik liste, men Bill Clinton og Henry Kissinger, som har beholdt sin internasjonale innflytelse er med.
Roman Abramovitsj som eier Storbritannias Chelsea fotballklubb er med, men den 83-årlige Birgit Rausing, arving av svensk emblasjesselskap Tetra Laval, som har formue verdsatt på 11 milliard dollar og som lever lav profil livet i Sveits er ikke medlem av denne gruppen.
Hva forårsaker denne type gruppetilhørighet er bare makt, men den konstante makt og innflytelse i den internasjonale arena. Denne konstante innflytelse rammer millioner eller milliarder av mennesker over hele kloden.
De ansetter folk, skaper endringer i markedet, de gjører at folk migrerer, hisser opp lidenskaper, skifter dype religiøse overbevisninger.
Den største undergruppen i denne globale eliten, som består av ulike typer mennesker er ledere fra næringsliv og finansielle verden.De er mennesker som leder multinasjonale selskaper, de som tenker globalt og ikke begrenset av nasjonale grenser.
I motsetning til de nasjonale statsmenn og politiske ledere slutter sitt engasjement vanligvis på grensene til en stat.
En av utfordringer i årene som er foran oss ar å akseptere at tiden er ute for nasjonalstatene i en tradisjonal form.Det er mange tilfeller hvor markedet gjort langt mer for folkets velferd enn at enkelte regjeringer klart å gjøre.