Hatibovic Consulting ble etablert i 2008 med formål å by konsulent tjennester innen økonomiske felt som bedriftsrådgivning , coaching , økonomiske analise. Konsulenttjeneser er egnet  for små og mellomstore firmaer som mangler egen økonomisk funksjon men som har behov for faglig bistand på dette felt.

I posteablerings  fase til noe selskaper flyttes ofte  fokus fra  økonomiske , juridiske og regnskaps forpliktelser til kjernevirksomhet hvor firma egentlig skaper verdier. HC kan erstatte den viktig funksjon med egne kompetanse innen regnskap og økonomi  eller assistere til deres økonomi stab med manglede spisskompetanser .

HC har samarbeid med større rådgivnings og regnskaps selskaper innen denne felt. Slike selskaper innehar mangeårig erfaring i regnskap, skatterådgivning, bedriftsrådgivning, oppstarting/etablering for klienter med  varierte organisasjons former og som driver virksomhet innen forskjellige næringsgrener.

Sent i 2010 fikk grunderen i HC tildelt Autorisasjon i regnskap som gjenkjennelse at  utdannings og praksis vilkårene på denne fagfelt er oppfylt . Dette gir rett for å yte privat praksiss i regnskap.

Gjennom slik variert prakssis fikk HC erfaring i bruk av flere økonomiske og regnskaps systemer som kan passe enten for  store eller for små foretak.

Det gir oss den nødvendig fleksibilitet og fordel i rådgivning eller etablering av økonomiske systemer for våre klienter. HC har regnskapspraksis  gjennom samarbeid med svenske enheter og med dette innsyn i en del av svensk lovregulativ . Vi er en proaktiv hands-on bedrift som utnytter den nyeste data og internett-teknologi for å servisere våre klienter med rettidige, nøyaktige og rimelige regnskaps tjenester.