På generell basis er egen bil med kjøregodtgjørelse en gunstigere ordning enn ren firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at skattebelastningen på firmabilen fortsatt er så høy at den ofte overstiger de faktiske kostnadene ved bilholdet, mens bilgodtgjørelse etter statens satser er skattefri.

For deg som bruker avhenger svaret av kjøremønsteret ditt og hvilken kompensasjon du blir tilbudt i stedet for firmabil, det kan være størrelsen på bilgodtgjørelsen, eventuell lønnskompensasjon og eventuelle subsidierte låneordninger.
Eksempelvis får mange kun bilgodtgjørelse etter statens satser, og når de da samtidig har liten yrkeskjøring, er det nærmest selvsagt at firmabil vil lønne seg.
Dyrere biler er relativt sett mer gunstig å ha som firmabil. Dette skyldes hovedsakelig at verdifallet er relativt sett større på dyrere biler, sammenlignet med billigere biler. Samtidig er statens satser for bilgodtgjørelse et fast beløp uavhengig av bilens pris.
På generell basis vil følgende forhold tale for valg av bilordning

Det lønner seg generelt å velge firmabil når du har:

 • Dyrere bil
 • Ustrakt kjøring hjem-arbeid
 • Utstrakt privatkjøring
 • Lite yrkeskjøring
 • Kun statens satser for yrkeskjøring

Det lønner seg generelt å velge egen bil med kjøregodtgjørelse når du har:

 • Middels dyr eller billigere bil
 • Utstrakt yrkeskjøring
 • Lite privatkjøring
 • Høy fast bilgodtgjørelse

Komfortfaktorer
Undersøkelser viser at de ansatte ofte får valget mellom firmabil eller bilgodtgjørelse, men velger firmabil til tross for at dette faller dyrere ut for dem. Såkalte komfortfaktorer er trolig den viktigste årsaken til dette. Komfortfaktorer er forhold som ikke kan vurderes ut i fra rene kroner og øre. For firmabilbrukeren dreier komfortfaktorene seg om bl.a. følgende:

 • Fravær av risiko.
 • Status
 • Slipper administrasjon (betale regninger, selge bilen etc.
 • Slipper å oppta lån for å kjøpe bil
 • Nøyaktig oversikt over bilkostnaden (skatten)
 • Slipper å føre kjørebok (noen unntak)
 • Har alltid relativt ny og sikker bil
 • Slipper å ergre seg over riper og mindre skader.

Følgende økonomiske faktorer vil firmabilbrukere være opptatt av:

 • Kan ta service, vask og utføre reparasjoner uten å tenke på kostnadene
 • Kan i praksis kjøre så mye han vil uten å tenke på kostnadene (enkelte firmaer har begrensninger ved feriebruk)