Regjeringen fremmer i dag lovforslag om å oppheve revisjonsplikten for aksjeselskaper med årlige driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner. Selskapene kan fastsette i sine vedtekter at årsregnskapet ikke skal revideres. Selskapene vil kunne velge bort revisjon allerede fra regnskapsåret 2011.

Morselskaper kan ikke velge bort revisjon. Det kan heller ikke aksjeselskaper med balansesum høyere enn 20 millioner kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 10 årsverk. Finansdepartementet har beregnet at om lag 137 000 selskaper nå får mulighet til å velge bort revisjon

( hentet fra resvisorforeningen.no )