Det var i fjor sommer at regjeringen ba advokat Gudmund Knudsen i Bugge, Arentz-Hanseen & Rasmussen utrede forslag til endringer i aksjeloven. Idag ble den ferdige utredningen overlevertnæringsminister Trond Giske .
Blant forslagene fra Gudmund Knudsens utredning er:
· Minstekravet til aksjekapital reduseres fra 100.000 til 30.000 kroner
· Færre skjemaer å fylle ut i etableringsfasen
· Tilveiebringe skjemaene i elektronisk format
· Færre formalkrav til å gjennomføring av generalforsamlinger
· Oppmykning av utbytteregler
· Frihet til å å droppe daglig leder

Utredningen sendes nå ut på høring
Tall for foretaksregisteret viser at det har vært en kraftig vekst i antall selskaper som etablerer seg i utlandet, såkalte NUFer. Det finnes idag 16.000 NUFer
Det var meget omstridt tema i siste tid og regjeringen tror at det er behov for yterligere forenkling av vilkårene for etablering av selkaper i Norge.
Det er ting vi kan gjøre for at nye selskaper heller etablerer seg i Norge. Kanskje kan vi også lokke noen selskaper som er etablert i utlandet til å komme hjem igjen, sier Giske
( Aftenposten, 11.01.2011 )