Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse som omhandler utleie av stands på messe.

Dette er anse som leie etter bokføringsforskriften og kan dermed forskuddsfaktureres med MVA.