Det finnes betydelig seriøs forskning som setter lys på de negative sidene ved åpent landskap, enn de positive.

Blant annet konkluderer en dansk undersøkelse av Analyse Danmark med at 60 prosent av alle ansatte i åpne landskap opplever nedsatt konsentrasjon. Videre sier 35 prosent at de opplever at de gjør feil på jobben, og én av fire melder om at støy er et så stort problem at de må jobbe overtid for å hanskes med oppgavene.

I Sverige viser en undersøkelse ved Stressforskningsinstituttet ved Universitetet i Stockholm at de som jobber i delt kontor har høyere korttidsfravær enn ansatte som hadde cellekontor

Det er en svensk og en stor dansk studie som viser at man blir sykere i kontorer med åpent landskap. Årsakene r nok en kombinasjon av økt stress, bråk og belastninger. Dette i tillegg til at folk sitter sammen og puster inn samme luft. Da øker smitterisikoen

Publisert av : (Hegnar.no – 29.8.14 )

 

  ')}