Statens reiseregulativ innenlands

På denne siden vil man finne oversikt over satser for reiser innenlands for statens regning ( pr 01.mai, 2014 ) TYPE SATS/KRONER Kilometergodgjørelsen ved bruk av egen bil ( per km ) 0–10.000 km kr. 4.05 over 10.000 km kr. 3,45 Tillegg for kjøring på skogs- og...

Skattesatser 2014

Skatt på alminnelig inntekt   Personer 27 pst. Bedrifter 27 pst. Toppskatt (Trinn 1 ) 9,0 pst. Innslagspunkt (Trinn 1 ) 527 400 kr Toppskatt (Trinn 2 ) 12,0 pst. Innslagspunkt (Trinn 2 ) 857 300 kr   Minstefradrag i pensjonsinntekt Sats 43,0 pst. Nedre...