Monstervinteren

Denne vinteren kan bli det vannkraftavhengige Skandinavia har fryktet i mange år: En vinter hvor alle negative faktorer slår til samtidig – monstervinteren Situasjonen er faktisk ganske unik, Vi mangler jo nå om lag 20 prosent av magasininnholdet, og vi er lavere nede...

Forenklinger i regnskapsloven

Regjeringen varsler i statsbudsjettet for 2011 at det skal settes ned et utvalg for å vurdere forenklinger i regnskapsloven. – Allerede i mai 2009 fremmet Revisorforeningen konkrete forslag til hvordan regnskapsreglene for de minste selskapene kan gjøres...

Endringer i e-momsen

Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgiftsplikt når privatpersoner bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. – Det bør betales merverdiavgift ved nedlasting av filmer og e-bøker mot betaling, uavhengig av om produktet kjøpes fra tilbyder etablert...

26 667 sendte ikke inn årsregnskap

1. september 2010 manglet Regnskapsregisteret 26 667 årsregnskap for regnskapsåret 2009. Dette er likevel færre enn i fjor. De årsregnskapene som mangler utgjør totalt 10,9 prosent av de innsendingspliktige. I fjor var det tilsvarende tallet 12,6 prosent. I år er det...